Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu


Automatický sterilizátor TECHNA - charakteristika


V provedení s elektrickým ohřevem, modely 95 a 190 litrů. Vlastní tělo sterilizátoru je stejné jako u manuální verze, která je osazena řídící jednotkou. Ta se stará o jednotlivé etapy procesu sterilizace nebo pasterizace. S kapacitou až 9 různých programů zadaných do paměti je přístroj schopen spouštět jednotlivé sekvence procesu bez vnějšího zásahu. Programy lze zadávat a měnit podle charakteru a vstupních parametrů daného výrobku.

Klíčové informace o procesu jsou automaticky vytištěny po každé výrobní šarži, včetně grafického zobrazení křivky záhřevu (čas, teplota, tlak). Tato data se archivují z důvodu dodržování traceability a hygienických norem. Zaškolená osoba zvládne provoz autoklávu bez stálé přítomnosti během sterilizace a může se věnovat přípravě další výrobní šarže. Po naplnění a uzavření autoklávu stačí vybrat a spustit patřičný program, který se automaticky ukončí po schlazení šarže.

Parametry, které lze ovládat pomocí programu :


Oproti manuálnímu autoklávu je automatická verze rozšířena o další prvky, které umožňují automatický provoz.

© 2010 Havelka Jan