Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu


Příslušenství sterilizačních autoklávů TECHNA

Výbava a příslušenství - automatická verze :

Základníí výbava automatických autoklávů TECHNA je shodná s manuální verzí.K základnímu vybavení autoklávů TECHNA patří nevratná paleta, úplná dokumentace v českém jazyce, prohlášení o shodě, výstupní protokol výrobce. Před uvedením do trvalého provozu je nutné provést revizi tlakového zařízení, tato není součástí základní dodávky.

Náhledy na jednotlivé komponenty jsou k dispozici ve fotogalerii.

© 2010 Havelka Jan