Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu

Monitoring trhu a degustace


Rychle zareagovat na potřeby trhu, včas identifikovat nástup konkurence a poučit se z jejích úspěchů a chyb, je jedním ze základů úspěchu.

DESIGNFOODS vnímá tyto potřeby a nabízí pravidelné, cílené monitorování požadovaných produktů v obchodní síti.


Provádění degustací a srovnávacích testů


DESIGNFOODS je Vám k dispozici, pokud potřebujete nezávisle
a odborně vyhodnotit a porovnat výrobky podle určených kriterií, nebo asistovat při zákaznických testech.


Zrychlené testy záruční lhůty


DESIGNFOODS Vám provede zrychlené testy záruční doby
(pro výrobky se skladováním při pokojové teplotě), kdy lze předpovídat evoluci kvality daného výrobku.

© 2010 Havelka Jan