Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu

Implementace do výroby


Jedná se o převedení schválené receptury do měřítek plné výroby. Tato operace vyžaduje důkladnou znalost technologie a jejich kritických bodů z pohledu výrobku
a hygieny. Zodpovědný pracovník musí vyhodnotit řadu rizik a přizpůsobit proces během provozního testu tak, aby obdržel parametry schváleného výrobku.

DESIGNFOODS Vám nabízí služby vlastního technologa, který má bohaté zkušenosti s řízením poloprovozních a provozních testů
a s řešením problémů ve výrobě.


Reformulace a modernizace


Tato činnost je nezbytná v případě náhlých výpadků dodavatele surovin, při získání lepší nebo levnější suroviny, při změně technologického celku nebo její části, nebo z marketingových důvodů. Tyto operace zbytečně zatěžují vlastní R&D
a oddělení kvality.

DESIGNFOODS Vám pomůže absorbovat tyto úkoly a Vy tím získáte více prostoru pro výkon dalších aktivit


Optimalizace receptur


Redukování surovinové základny je tendencí ve všech větších potravinářských podnicích, protože přináší nemalé úspory za skladování, dopravu, manipulaci, atd. Tento často zdlouhavý úkol blokuje vývojové kapacity a řešení se pak odkládá na klidnější dobu. DESIGNFOODS Vám i zde nabízí podporu, zkušenosti a ulehčení od rutinní práce.

© 2010 Havelka Jan