Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu

Zaměření společnosti DESIGNFOODS


Vývoj potravin pro průmyslovou výrobu je nevyhnutelnou součástí inovačního procesu, přinášející nové výrobky a jejich modernizaci. Odborným vývojem lze účinně odolávat konkurenčním tlakům a marketingově posouvá výrobní a distribuční firmy na nové trhy. Financování vlastního vývojového oddělení je velmi nákladné a pro řadu firem přímo nedostupné. Takové firmy se musí obejít bez klíčových odborníků vývoje a jsou nuceny přijmout různá provizorní řešení.


Společnost DESIGNFOODS nabízí kvalifikované služby v oblasti vývoje potravin. Specializujeme se na vývoj receptur od kulinářského modelu, vývoj laboratorních vzorků, asistenci při poloprovozních a provozních testech, technologické poradenství apod.


Vytváření a uvádění zcela nových produktů na trh se stává jedním z nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti a je předpokladem úspěchu všech firem. (Philip Kotler, zakladatel moderního marketingu)


© 2010 Havelka Jan