Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu


Autokláv TECHNA s manuálním ovládáním


V provedení s elektrickým nebo plynovým ohřevem. K autoklávu s manuálním ovládáním lze připojit elektronický programátor, který umožňuje automatizaci parametrů a časů záhřevové křivky.


Odvzdušňovací ventil umožňuje regulování protitlaku během procesu podle doporučení výrobců obalových materiálů. V základní sestavě je dodáván jak teploměr s přímým odečtem, tak i záznamový teploměr zajišťující historii sterilačního procesu a zpětnou kontrolu výrobní šarže.
Mezi další základní vybavení manuálního autoklávu patří :


manometr na víku sterilizátoru
© 2010 Havelka Jan