Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu


Sterilizační autoklávy TECHNA


V principu jsou tyto přístroje navrženy pro potřeby malých a středních podniků.

Autoklávy TECHNA dokáží splnit požadavky kladené na velkou výrobní flexibilitu.

V nabídce je autokláv s možností automatické regulace záhřevu, chlazení a tlaku
v každé fázi tepelného ošetření.


Nezanedbatelnou kvalitou autoklávů TECHNA je jejich cena, která dovoluje držet investiční rozpočet Vaší firmy na přijatelné úrovni. Drobné podniky tak mohou investovat pouze do nezbytného zařízení z pohledu plánovaných výrobních objemů
a pružně reagovat podle vývoje na trzích. Na druhou stranu, větší a rozrůstající se podniky mohou získat při pořízení více autoklávů možnost pružnější organizace výroby.

Jaké typy obalů autokláv TECHNA zvládne?

© 2010 Havelka Jan