Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu

Vývoj pro smluvní výrobce


Receptury ready-to-implement


Výroba produktu u třetí strany je stále častější jev, obzvláště užívaný privátními značkami obchodních řetězců. Nabízíme zakázkový vývoj receptur, které jsou majetkem zadavatele, který pak rozhoduje o výrobní jednotce podle vlastních kriterií. Výhodou je nezávislost na jediném výrobci a možnost snadné delokalizace výroby.


Vývoj u preferovaného výrobce


Spolupracujete se spolehlivým výrobcem, u kterého plánujete rozšířit výrobkovou řadu. Chybí zde však volná kapacita na okamžitý vývoj.

DESIGNFOODS Vám může pomoci vykrýt nedostatečné kapacity
a urychlit proces vývoje.

© 2010 Havelka Jan