Vývoj a industrializace potravin pro průmyslovou výrobu

Podpora inovačních aktivit


Pohled zvenčí může přinést do Vaší firmy nové podněty k inovacím. Dodáme Vám nápady a koncepční směry vhodné pro Vaše stávající technologie s přihlédnutím k aktuálním tržním trendům. Nabízíme naši účast na kreativních setkáních a brain storming meetincích.
Vstup pro obchodní partnery 
 
Jméno     

Heslo      

  
© 2010 Havelka Jan