Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności

Automatyczny sterylizator TECHNA - charakterystyka


W wersji z podgrzewaniem elektrycznym, modele 95 i 190 litrów. Korpus sterylizatora jest taki sam jak w wersji manualnej. Sterylizator jest wyposażony w jednostkę sterującą, która czuwa nad poszczególnymi etapami procesu sterylizacji lub pasteryzacji. Dzięki możliwości ustawienia 9 różnych programów wprowadzonych do pamięci przyrząd może uruchamiać poszczególne sekwencje procesu bez ingerencji z zewnątrz. Programy można ustawiać i zmieniać w zależności od charakteru i parametrów wejściowych danego wyrobu.

Informacje kluczowe o procesie są automatycznie drukowane po każdej serii produkcyjnej, łącznie z przedstawieniem graficznym krzywej grzewczej (czas, temperatura, ciśnienie). Dane te są archiwizowane ze względu na konieczność identyfikacji pochodzenia produktów spożywczych (traceability) i przestrzegania norm sanitarnych. Przeszkolona osoba poradzi sobie z eksploatacją autoklawu bez stałej obecności podczas sterylizacji, w tym czasie może się zająć przygotowaniem kolejnej serii produkcyjnej.

Parametry, którymi można sterować za pomocą programu:


W porównaniu z autoklawem manualnym wersja automatyczna jest rozbudowana o kolejne elementy, które umożliwiają pracę automatyczną.

© 2010 Havelka Jan