Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności


Akcesoria do autoklawów sterylizacyjnych TECHNA

Wyposażenie i akcesoria – wersja automatyczna:

Podstawowe wyposażenie autoklawów automatycznych TECHNA jest zgodne z wersją manualną.Do podstawowego wyposażenia autoklawów TECHNA należy niezwrotna paleta, pełna dokumentacja w języku czeskim, deklaracja zgodności, protokół końcowy producenta. Przed oddaniem do stałej eksploatacji konieczne jest przeprowadzenie kontroli urządzenia ciśnieniowego, nie jest ono częścią podstawowej dostawy.

Widoki poszczególnych części składowych są dostępne w galerii zdjęć.

© 2010 Havelka Jan