Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności

Monitorowanie rynku i degustacje


Szybkie reagowanie na potrzeby rynku, identyfikowanie na czas wejścia konkurencji, wyciąganie wniosków z jej sukcesów i uczenie się na jej błędach, to główne podstawy powodzenia.

DESIGNFOODS dostrzega te potrzeby i oferuje regularne, ukierunkowane monitorowanie pożądanych produktów w sieci handlowej.


Prowadzenie degustacji i testów porównawczych

DESIGNFOODS jest do Państwa dyspozycji, jeśli potrzebna jest niezależna i profesjonalna ocena oraz porównanie wyrobów według określonych kryteriów, a także wtedy, gdy wymagana jest pomoc w przeprowadzeniu testów konsumenckich.


Przyspieszone testy okresu gwarancji


DESIGNFOODS przeprowadzi dla Państwa przyspieszone testy okresu gwarancji (dla wyrobów, które można przechowywać w temperaturze pokojowej), gdy można zakładać zmianę jakości danego produktu.

© 2010 Havelka Jan