Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności

Propozycje zastosowania


Czy starają się Państwo przekonać swoich klientów do zalet oferowanych surowców, próbują Państwo znaleźć dla nich nowe możliwości zastosowania, przedstawić poglądowo przydatność na przykładzie prawdziwych wyrobów?

W firmie DESIGNFOODS opracujemy dla Państwa przykłady zastosowania, zaprojektujemy receptury i zorganizujemy produkcję próbek handlowych, które mogą Państwo potem zaoferować swoim klientom.

Receptury próbne

Potrzebują Państwa sprawdzić przydatność surowca w praktyce, aby zebrać dostatecznie dużo argumentów do wykorzystania podczas rozmów z klientem albo bezpośrednio zademonstrować mu możliwe korzyści?

DESIGNFOODS przygotuje dla Państwa receptury testowe i pomoże w porównaniu i fachowej analizie testowanych surowców.

Projektowanie mieszanek „na miarę”

Czy chcieliby Państwo zaoferować klientom mieszankę podstawowych surowców do dalszego przetworzenia? Pomożemy Państwu zidentyfikować odpowiednie surowce i opracujemy optymalne proporcje mieszanki.

Wsparcie klienta

Czy chcieliby Państwo przekonać klienta do zalet swojego produktu z pomocą osoby znającej problematykę projektowania produktów spożywczych?
Firma DESIGNFOODS zapewni Państwu pomoc specjalisty, który będzie uczestniczył w spotkaniach z Państwa klientami.

© 2010 Havelka Jan