Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności

Wdrożenie do produkcji


Chodzi o wprowadzenie zatwierdzonej receptury do produkcji na pełną skalę. Operacja ta wymaga gruntownej znajomości technologii i jej punktów krytycznych ze względu na produkt i warunki sanitarne. Odpowiedzialny pracownik musi określić wiele ryzyk i dostosować proces podczas testu produkcyjnego tak, aby uzyskać w nim parametry zatwierdzonego produktu.

DESIGNFOODS zapewnia Państwu usługi własnego technologa, który ma bogate doświadczenia w kierowaniu wstępną produkcją i przeprowadzaniu testów produkcyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów powstających w trakcie produkcji.


Modernizacja formuły

Działania te są konieczne w przypadkach nagłej utraty dostawcy surowców, gdy zdobędzie się lepszy lub tańszy surowiec, przy zmianie całości technologii lub jej części albo też z powodów marketingowych. Operacje te niepotrzebnie obciążają własne R&D oraz dział jakości.

DESIGNFOODS pomoże Państwu w realizacji tych zadań, a Państwo zyskają dzięki temu więcej możliwości prowadzenia innych działań.


Optymalizacja receptur

Redukcja bazy surowcowej jest tendencją występującą we wszystkich większych firmach spożywczych, ponieważ przynosi niemałe oszczędności na magazynowaniu, transporcie, manipulacji, itd. To często czasochłonne zadanie blokuje możliwości rozwojowe, rozwiązanie problemu odkłada się zatem na spokojniejszy okres. DESIGNFOODS również w tej dziedzinie oferuje Państwu wsparcie, doświadczenie i odciążenie od rutynowej pracy.

© 2010 Havelka Jan