Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności

Profil firmy DESIGNFOODS


Opracowywanie produktów żywnościowych przeznaczonych do produkcji przemysłowej jest niezbędnym elementem procesu rozwojowego, przyczyniającym się do powstania nowych produktów i ich modernizacji. Dzięki profesjonalnemu projektowaniu nowych produktów można skutecznie oprzeć się naciskom konkurencji, a firma produkcyjna i dystrybucyjna może zdobyć nowe rynki. Finansowanie własnego działu badawczego jest bardzo kosztowne i dla wielu firm bezpośrednio niedostępne. Firmy takie muszą poradzić sobie bez specjalistów ds. rozwoju i są zmuszone do przyjmowania różnych prowizorycznych rozwiązań.


Firma DESIGNFOODS oferuje profesjonalne usługi w zakresie projektowania artykułów spożywczych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu receptur na podstawie modelu kulinarnego, opracowaniu próbek laboratoryjnych, zapewnianiu wsparcia przy próbnej eksploatacji i testach eksploatacyjnych, w doradztwie technologicznym itd.


Wytwarzanie i wprowadzanie całkiem nowych produktów na rynek staje się jednym z najważniejszych czynników zdolności konkurencyjnej i stanowi warunek sukcesu wszystkich firm /Philip Kotler, twórca nowoczesnego marketingu/


© 2010 Havelka Jan