Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności

Komercjalizacja wyników badań


DESIGNFOODS jest zainteresowane współpracą z instytucjami, których zadaniem jest prowadzenie badań dla branży spożywczej. Oferujemy pomoc w poszukiwaniu nowych zastosowań i dalszego wykorzystania patentów do celów komercyjnych oraz do poprawienia już istniejących wyrobów. Chcemy brać udział w tworzeniu unikatowych koncepcji nowych wyrobów i zapewnieniu ich ochrony przemysłowej.


Tematy badań


Ponieważ jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami z branży spożywczej, dobrze znamy ich potrzeby i wymagania. Tematy te, które mogą być odpowiednim materiałem do przyszłych badań, przekażemy zainteresowanym z instytucji badawczych i kręgów uniwersyteckich.

© 2010 Havelka Jan