Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności

Wsparcie kreatywności


Coraz trudniej jest wymyślać innowacyjne wyroby, które dostatecznie różnią się od konkurencji i od własnego już istniejącego portfolio.

DESIGNFOODS dysponuje znacznym potencjałem kreatywności, który można z powodzeniem wykorzystać na potrzeby marketingu. Uczestniczymy w spotkaniach, nastawionych na generowanie twórczych idei i poszukiwanie nowych kierunków rozwoju w branży spożywczej.


Propozycje nazw wyrobów

Oferujemy doradztwo w zakresie poszukiwania odpowiedniego nazewnictwa wyrobów, informacji dla klientów, propozycji przyrządzenia itp.


Przyspieszenie projektowania wyrobu

Ważne jest zdobycie przewagi konkurencyjnej w postaci szybkiego wprowadzania nowości na rynek. Chcieliby Państwo przyspieszyć opracowanie nowego wyrobu, a możliwości własnego działu rozwoju są już wyczerpane?


DESIGNFOODS oferuje Państwu wsparcie i wzmocnienie którejkolwiek fazy projektowania, zapewniając oszczędność czasu.

© 2010 Havelka Jan