Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności


Akcesoria do autoklawów sterylizacyjnych TECHNA

Podstawowe wyposażenie i akcesoria – wersja manualna:


Do podstawowego wyposażenia autoklawów TECHNA należy niezwrotna paleta, pełna dokumentacja w języku czeskim, deklaracja zgodności, protokół końcowy producenta. Przed oddaniem do normalnej eksploatacji konieczne jest przeprowadzenie kontroli urządzenia ciśnieniowego, nie jest ono częścią podstawowej dostawy.

Wygląd poszczególnych części składowych można zobaczyć w galerii zdjęć.

© 2010 Havelka Jan