Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności


Autoklawy sterylizacyjne TECHNA


W zasadzie są to przyrządy przeznaczone na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.
Autoklawy TECHNA są w stanie spełnić wymogi w zakresie dużej elastyczności produkcyjnej.
W ofercie jest autoklaw z funkcją automatycznej regulacji podgrzewania, chłodzenia i ciśnienia w każdej fazie obróbki cieplnej.

Znaczącą zaletą autoklawów TECHNA jest ich cena, która pozwala utrzymać budżet Państwa firmy na akceptowalnym poziomie. Drobne przedsiębiorstwa mogę dzięki temu inwestować tylko w urządzenia niezbędne pod względem planowanej wielkości produkcji i mogą elastycznie reagować w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach. Z drugiej strony, większe i rozwijające się przedsiębiorstwa, nabywając większą liczbę autoklawów, mogą zyskać możliwość bardziej elastycznej organizacji produkcji.

Z jakimi typami opakowań poradzi sobie autoklaw TECHNA?

© 2010 Havelka Jan