Rozwój i uprzemysłowienie produkcji przemysłowej żywności

Projektowanie dla producentów na podstawie umowy


Receptury ready-to-implement


Produkcja wyrobu u trzeciej strony jest coraz częstszym zjawiskiem, wykorzystywanym szczególnie w przypadku prywatnych marek sieci handlowych. Oferujemy opracowywanie receptur na zlecenie, będących własnością zleceniodawcy, który potem decyduje o wyborze zakładu produkcyjnego według własnych kryteriów. Zaletą jest uniezależnienie się od jednego producenta i możliwość łatwej zmiany lokalizacji produkcji.


Projektowanie u preferowanego producenta

Współpracują Państwo z niezawodnym producentem, u którego planują Państwo rozszerzenie serii produktów. Brakuje tam jednak wolnego potencjału rozwojowego do natychmiastowego wykorzystania.

DESIGNFOODS może Państwu pomóc wykryć brak dostatecznych możliwości rozwoju i przyspieszyć proces projektowania.

© 2010 Havelka Jan